You are here Κέντρο Ειρήνης Η Φιλοσοφία μας Κύπρος - Ο Δρόμος της Ειρήνης

Κύπρος - Ο Δρόμος προς την Ειρήνης

Οι δύο μεγαλύτερες κοινότητες της Κύπρου διακατέχονται από το Ελληνικό και το αντίστοιχο Τουρκικό ‘Σύνδρομο της Μητέρας Πατρίδας’, παραμένοντας ανίκανες να ξεπεράσουν την ιστορική εθνική εχθρότητα. Τροφοδοτούμενες από μια επιδίωξη νίκης σε βάρος του ‘άλλου’, έχουν εισέλθει ,εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια, σε μια συνεχιζόμενη διένεξη. Οι προτάσεις που ακολουθούν σ’ αυτό το κεφάλαιο αποτελούν τη φιλοσοφία μας για το Ελληνοκυπριακό κομμάτι του δρόμου προς την ειρήνη. Εφόσον το όνειρό μας για μια κοινή Οργάνωση Ειρήνης δεν είναι ακόμα πολιτικά εφικτό, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι που οι Τουρκοκύπριοι μέλη του Κέντρου καθορίσουν το δικό τους κομμάτι του δρόμου προς την ειρήνη.  
 
Σε συνθήκες άνισης ισχύος και στρατιωτικής κατοχής, μια  Ειρηνική Ιδεολογική Προσέγγιση είναι δυνατό να ερμηνευθεί ως  αποδοχή της καταπίεσης και της αδικίας που επιβλήθηκε και συντηρείται με τη στρατιωτική βία. Ωστόσο, η τέτοια στάση δεν αποτελεί παρά μόνο την άρνηση του πολέμου και τη δραστική υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων τόσο στην άμυνα όσο και στην επίλυση της διένεξης.

Το δίλημμα της ασφάλειας για το μικρό κράτος της Κύπρου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση της υφιστάμενης στρατιωτικής αμυντικής πολιτικής. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι ο Μονομερής Αφοπλισμός θα ενισχύσει δραματικά την ασφάλειά μας και ταυτόχρονα θα καταδείξει τον μετασχηματισμό της κοινωνίας μας προς ένα μοντέλο  Κουλτούρας της Ειρήνης κι ένα πρότυπο μοντέλο Ειρηνοποιού Κράτους στην ταραγμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μια τέτοια πολιτική, θα ενισχυθεί με τη στήριξη μιας ‘Παγκόσμιας Συμμαχίας’ στην οποία θα συμμετέχουν τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, προοδευτικές κυβερνήσεις καθώς επίσης εθνικές και διεθνείς Οργανώσεις της Ειρήνης. Επίσης θα αφαιρέσει τα προσχήματα παραμονής του τουρκικού στρατού στην Κύπρο και εμψυχώσει την Τουρκο-Κυπριακή κοινότητα να εργαστεί για τον ίδιο σκοπό. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να υιοθετηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις σε ότι αφορά την άμυνα. Σαφώς, μια τέτοια κίνηση δεν είναι παρά η αρχή σε μια ευφάνταστη διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού και Ειρηνοποιών πρωτοβουλιών.

Μια πρόταση Μονομερούς Αφοπλισμού θα εγείρει φυσικά μια τεράστια αντίδραση και θα προταθούν οι κίνδυνοι που εμπεριέχει. Η απάντηση είναι απλή: Μήπως η επιλογή της Πολεμικής Αντιπαράθεσης με τους συνεχείς και αναπόφευκτους εξοπλισμούς έχει λιγότερους κινδύνους;

Η υιοθέτηση μιας Κουλτούρας Ειρήνης δεν μπορεί παρά να αρχίσει με την αναγνώριση της ευθύνης της δικής μας πλευράς στη διένεξη, τη συγχώρεση του παρελθόντος, την αντικατάσταση της ιδέας ενός και μόνο εθνικού κράτους με εκείνην ενός πολυπολιτισμικού κράτους και τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων του ‘άλλου’ στις προτάσεις λύσης.

Η προσφυγή στον εθνικισμό και οι κλήσεις για ‘πατριωτισμό’, εκτός του ότι δεν επιλύουν τη διένεξη, με την πάροδο του χρόνου θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της ελληνικής κοινότητας στο νησί. Αντίθετα, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον ‘πατριωτισμό’ ως την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων όσων ζουν στο νησί και την αγάπη για την κοινή πατρίδα.

Η υιοθέτηση της αυταπάτης ότι ‘είμαστε καλά όπως είμαστε – εμείς απ’ εδώ κι εκείνοι απ’ εκεί’, αντί να εργαστούμε για ένα κοινό Κυπριακό κράτος, αποτελεί άρνηση του πραγματικού κινδύνου απώλειας της ίδιας της ύπαρξης και κοινής ταυτότητάς μας ως ξεχωριστός Κυπριακός λαός.
Το Κέντρο Ειρήνης
Διοίκηση και Προσωπικό
Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Στρατηγικής
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Προσωπικό
Πρακτική Μαθητείας
Εθελοντισμός
Διαφάνεια και Λογοδοσία
Οφέλη - Σύμβουλοι και Προσωπικό
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Λογιστικές Αρχές
Ετήσια Έκθεση
Αξιοποίηση Εθελοντών
Κατάσταση Χορηγών
Χορηγίες
Κύπριοι Χορηγοί
Χορηγοί Εξωτερικού
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων
Μέλη και Διακυβέρνηση
Μέλη
Διακυβέρνηση
Η Ιστορία του Κέντρου
Δείκτες Επιτυχίας
Σημαντικά Ιστορικά Ορόσημα
Νομικό Καθεστώς
Καταστατικό
Η Φιλοσοφία μας
Όραμα και Αποστολή
Παγκόσμια Φιλοσοφία Ειρήνης
Κύπρος - Ο Δρόμος της Ειρήνης
Προσωπικό Σύστημα Αξιών
Σχέσεις
Κώδικας Συμπεριφοράς
Μεθοδολογία
Βασικές Προυποθέσεις
Αναπροσαρμογή σε μια Κουλτούρα Ειρήνης
Ποιοι, Τι, και Πώς
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Κατά το Παρελθόν
Σήμερα
Προγράμματα Ειρήνης
Επίλυση Διενέξεων
Προγράμματα στις Κοινότητες
Έρευνα
Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Προγράμματα στα Σχολεία
Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους
Απομυθοποίηση της Ιστορίας
Βιβλιογραφία, Κινηματογράφος, Τέχνη
Προσωπικά Βιώματα
Αρθογραφία - Κείμενα και Βίντεο
Φωνές της Ειρήνης
Ο ΟΗΕ και το Κυπριακό
Συνδράμετε το Έργο μας
Be an Active Member
Be a Supportive Member
Become a Donor
How you can help us
Donors List