Μέλη

Προσκαλούμε όλα όσα άτομα έχουν την ανάγκη να συνδράμουν αυτό τον σκοπό, να συμμετέχουν σ’ αυτή τη Συμμετοχική Δημοκρατική Σύναξη φέρνοντας τις όποιες γνώσεις και δεξιότητες κατέχουν, ή απλά την ηθική υποστήριξη της παρουσίας τους, ή την οποιουδήποτε βαθμού οικονομική στήριξη τους. Έχουμε δημιουργήσει την απαραίτητη Καταστατική αναδιάρθρωση η οποία μπορεί να καταστήσει το Κέντρο ένα δυναμικό και διαχρονικό θεσμό της Ειρήνης.

Έχουμε δημιουργήσει τρείς εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής, ώστε να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία να συνδράμει στο έργο της Ειρήνης ανάλογα με τις, τις δεξιότητες του, τον χρόνο που διαθέτει και/ή τις οικονομικές του δυνατότητες.

  • Ενεργά Μέλη: Εκείνα τα άτομα που αποφασίζουν να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες διαδικασίες και δραστηριότητες του Κέντρου. Αυτοί κινητοποιούνται συνήθως είτε από ανάγκη να ασχοληθούν με τη δική τους διαδικασία Προσωπικής Ανάπτυξης, η τη θέληση τους να βοηθήσουν άλλους σ’ αυτή την Διαδικασία. Αυτά τα μέλη, έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Κέντρου
  • Μέλη μη Ενεργά: Εκείνα τα άτομα που παρόλο ότι συμφωνούν με το Όραμα, τους Σκοπούς και την όλη Φιλοσοφία του Κέντρου, δεν διαθέτουν τον χρόνο για ενεργό συμμετοχή. Ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων Μελών από μόνος του αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα για τα άτομα τα οποία δημιουργούν τον χρόνο για ενεργό συμμετοχή και αποδεικνύει την ευρύτητα της έγκρισης των θέσεων του Κέντρου από την ευρύτερη κοινωνία
  • Σταθεροί Μηνιαίοι Χορηγοί: Εκείνα τα άτομα που στηρίζουν τους σκοπούς του Κέντρου, αλλά παρά την επιθυμία τους, λόγω βεβαρημένου χρόνου δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά. Ωστόσο, έχουν την οικονομική δυνατότητα και την θέληση να βοηθήσουν με τη χορηγία ενός μικρού σταθερού μηνιαίου ποσού.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε την επιλογή σας
More in this category: « Διακυβέρνηση
Το Κέντρο Ειρήνης
Διοίκηση και Προσωπικό
Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Στρατηγικής
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Προσωπικό
Πρακτική Μαθητείας
Εθελοντισμός
Διαφάνεια και Λογοδοσία
Οφέλη - Σύμβουλοι και Προσωπικό
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Λογιστικές Αρχές
Ετήσια Έκθεση
Αξιοποίηση Εθελοντών
Κατάσταση Χορηγών
Χορηγίες
Κύπριοι Χορηγοί
Χορηγοί Εξωτερικού
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων
Μέλη και Διακυβέρνηση
Μέλη
Διακυβέρνηση
Η Ιστορία του Κέντρου
Δείκτες Επιτυχίας
Σημαντικά Ιστορικά Ορόσημα
Νομικό Καθεστώς
Καταστατικό
Η Φιλοσοφία μας
Όραμα και Αποστολή
Παγκόσμια Φιλοσοφία Ειρήνης
Κύπρος - Ο Δρόμος της Ειρήνης
Προσωπικό Σύστημα Αξιών
Σχέσεις
Κώδικας Συμπεριφοράς
Μεθοδολογία
Βασικές Προυποθέσεις
Αναπροσαρμογή σε μια Κουλτούρα Ειρήνης
Ποιοι, Τι, και Πώς
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Κατά το Παρελθόν
Σήμερα
Προγράμματα Ειρήνης
Επίλυση Διενέξεων
Προγράμματα στις Κοινότητες
Έρευνα
Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Προγράμματα στα Σχολεία
Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους
Απομυθοποίηση της Ιστορίας
Βιβλιογραφία, Κινηματογράφος, Τέχνη
Προσωπικά Βιώματα
Αρθογραφία - Κείμενα και Βίντεο
Φωνές της Ειρήνης
Ο ΟΗΕ και το Κυπριακό
Συνδράμετε το Έργο μας
Be an Active Member
Be a Supportive Member
Become a Donor
How you can help us
Donors List