You are here Κέντρο Ειρήνης Το Κέντρο Ειρήνης Η Ιστορία του Κέντρου
Η Ιστορία του Κέντρου

Το Κέντρο Ειρήνης είναι ο οργανισμός ο οποίος εισήγαγε στην Κύπρο τις Ανθρώπινες Τεχνολογίες για την καλλιέργεια της Κουλτούρας  της Ειρήνης. Κατά τη δεκαετία του 70, είχαν γίνει κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες για να αρχίσει ένας διάλογος μεταξύ ακαδημαϊκών, αλλά η προσπάθεια διακόπηκε πριν να αναπτυχθεί σε κάτι μόνιμο.

Το Κέντρο ξεκίνησε την προσπάθεια του για εισαγωγή στην Κύπρο την Επιστημονική Μεθοδολογία των Εργαστηρίων Επίλυσης Διενέξεων την άνοιξη του 1992, μέσα σε συνθήκες όπου η συνάντηση με ανθρώπους πέρα από τη διαχωριστική γραμμή ήταν σχεδόν παντελώς αδύνατη. Ένα έγινε δυνατό να
ξεκινήσουν τα πρώτα δικοινοτικά εργαστήρια τα οποία συνεχίστηκαν δίχως σοβαρές δυσκολίες μέχρι σήμερα.

Στα χρόνια που πέρασαν, μεγάλοι αριθμοί επαγγελματιών, ακαδημαϊκών, πολιτικών 2ου βαθμού, και φοιτητών εκπαιδεύτηκαν στις τεχνικές της Επίλυσης Διενέξεων, Διαμεσολάβησης, και άλλων τεχνικών Ανθρώπινης Ανάπτυξης, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Είμαστε της γνώμης πως οι λεπτομέρειες εκείνου του πρωτοποριακού έργου, κάτω από τις πολύ αντίξοες συνθήκες εκείνης της εποχής, είναι χρήσιμο να γίνουν διαθέσιμες σε εκείνους που στο μέλλον θα θελήσουν για διάφορους λόγους να ψάξουν την ιστορία. Πιστεύουμε πως έχουμε την υποχρέωση:

  • Να τιμηθούν εκείνα τα λίγα άτομα, τα οποία επιλέγουμε να μην κατονομάσουμε, που θυσίασαν πολλά για να κάνουν το έργο τους της Καλλιέργειας της Κουλτούρας της Ειρήνης πραγματικότητα. Αυτοί οι λίγοι ήταν: Κύπριοι ιδεαλιστές της Ειρήνης, Διεθνής Εκπαιδευτές της Ειρήνης, Στελέχη των Ηνωμένων Εθνών τόσο στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού όσο και στα διάφορες Αντιπροσωπίες τους στην Κύπρο, και οι αρμόδιοι του Fulbright Commission, της Αμερικάνικης Πρεσβείας στη Λευκωσία και υψηλόβαθμοι του US State Department στην Ουάσινγκτον.

  • Να  παρουσιαστεί πώς η πίστη, η επιμονή, η μεθοδικότητα, και η σκληρή δουλειά μπορούν να κάνουν τα φαινομενικά αδύνατα οράματα λίγων ατόμων πραγματικότητα.

  • Να αναδειχθεί πως, στο σημερινό περιβάλλον της Τεχνολογίας και της Μιας Παγκόσμιας Ανθρωπότητας, το τοπικό εχθρικό περιβάλλον μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνεργασία με τη τεράστια Παγκόσμια Ομάδα των ανθρώπων της Ειρήνης.

    Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Το Κέντρο Ειρήνης
Διοίκηση και Προσωπικό
Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Στρατηγικής
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Προσωπικό
Πρακτική Μαθητείας
Εθελοντισμός
Διαφάνεια και Λογοδοσία
Οφέλη - Σύμβουλοι και Προσωπικό
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Λογιστικές Αρχές
Ετήσια Έκθεση
Αξιοποίηση Εθελοντών
Κατάσταση Χορηγών
Χορηγίες
Κύπριοι Χορηγοί
Χορηγοί Εξωτερικού
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων
Μέλη και Διακυβέρνηση
Μέλη
Διακυβέρνηση
Η Ιστορία του Κέντρου
Δείκτες Επιτυχίας
Σημαντικά Ιστορικά Ορόσημα
Νομικό Καθεστώς
Καταστατικό
Η Φιλοσοφία μας
Όραμα και Αποστολή
Παγκόσμια Φιλοσοφία Ειρήνης
Κύπρος - Ο Δρόμος της Ειρήνης
Προσωπικό Σύστημα Αξιών
Σχέσεις
Κώδικας Συμπεριφοράς
Μεθοδολογία
Βασικές Προυποθέσεις
Αναπροσαρμογή σε μια Κουλτούρα Ειρήνης
Ποιοι, Τι, και Πώς
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Κατά το Παρελθόν
Σήμερα
Προγράμματα Ειρήνης
Επίλυση Διενέξεων
Προγράμματα στις Κοινότητες
Έρευνα
Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Προγράμματα στα Σχολεία
Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους
Απομυθοποίηση της Ιστορίας
Βιβλιογραφία, Κινηματογράφος, Τέχνη
Προσωπικά Βιώματα
Αρθογραφία - Κείμενα και Βίντεο
Φωνές της Ειρήνης
Ο ΟΗΕ και το Κυπριακό
Συνδράμετε το Έργο μας
Be an Active Member
Be a Supportive Member
Become a Donor
How you can help us
Donors List