You are here Κέντρο Ειρήνης Μεθοδολογία
Μεθοδολογία

Βασικός στόχος του Κέντρου είναι η Καλλιέργεια της Κουλτούρας της Ειρήνης μέσω Βιωματικών, Συνεργατικών και Δημοκρατικών Μεθόδων Κοινωνικής Μάθησης. Προς τούτο, ερευνούμε και εφαρμόζουμε τις νεότερες θεωρίες και πρακτικές Ατομικής και Κοινωνικής Μάθησης και Ανάπτυξης, οι οποίες συνεχώς αναπτύσσονται και επιτυχώς εφαρμόζονται παγκοσμίως από τη νέα επιστήμη των Σπουδών Ειρήνης (Peace Studies).

Μια τέτοια εκπαίδευση βοηθά τους συμμετέχοντες, στην αναδόμηση παλαιών αντιλήψεων για τον ‘εχθρό’ και στη συνέχεια την δημιουργία πυρήνων πραγματικής Κοινωνικής Αλλαγής οι οποίοι, με κατάλληλο χρονισμό και πολιτικό-κοινωνικών συνθηκών δυνατό να επηρεάσουν την ομάδα προς ουσιαστικές αναπροσαρμογές μέσω δράσεων που να αποτείνονται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Θεωρούμε τις παραδοσιακές τοπικές δράσεις Δόμησης Ειρήνης όπως: παρελάσεις, διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις, μουσικά φεστιβάλ και παρόμοιες τελετουργικές δράσεις ως ενισχυτικές των ανθρώπων της Ειρήνης. Παρομοίως, θεωρούμε τις διαλέξεις και συζητήσεις επίσης χρήσιμες. Όμως αυτές δεν παύουν να αποτελούν ελιτίστικες συναθροίσεις οι οποίες, στην πράξη, αποτείνονται σ’ αυτούς που ήδη συμφωνούν με όσα παρουσιάζονται. 

Το θέμα που πρέπει να απαντηθεί είναι: τι είδους Δράσεις πραγματικά δύνανται να βοηθήσουν της ευρύτερη κοινωνία να ανασχηματιστεί από μια Συγκρουσιακή Κουλτούρα σε μια Κουλτούρα Ειρήνης. Η αναπροσαρμογή σε μια Κουλτούρα Ειρήνης αφορά κατ’ ανάγκη την εγκατάλειψη Προσφιλών Ιδεολογημάτων και Στερεότυπων Αντιλήψεων για τον ‘εχθρό’ ώστε, μέσω Ενδοσκοπικής Κριτικής Σκέψης να επιτρέψουμε στο όραμα ενός Ειρηνικού Μέλλοντας να αναδυθεί στην ομαδική συνείδηση και κουλτούρα.

Για να είναι αποτελεσματικές οι Δράσεις της Ειρήνης, αυτές θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολύ σοβαρής ομαδικής αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα τους, και πολύ προσεκτικά σχεδιασμένες για να αποτείνονται και να φτάνουν στην ευρύτερη κοινωνία την οποία επιδιώκουν να επηρεάσουν. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός τους Είναι μια διαδικασία όπως ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενός κτηρίου όπου το σχέδιο πρέπει να ετοιμαστεί στη κάθε λεπτομέρεια του, η εμπλοκή των διαφόρων ειδικών να εξασφαλιστεί για την κατάλληλη στιγμή, δίχως ποτέ να λησμονείται ο σκοπός της κάθε δράσης των ειδικών.

Όλα αυτά ακούονται δύσκολα και πολυδάπανα. Όμως μήπως αυτό δεν κάνουμε στην ετοιμασία του πολέμου, του οποίου τα αποτελέσματα δεν είναι ποτέ σίγουρα και, στην οποιαδήποτε έκβαση του, είναι σίγουρα καταστροφικά. Επιπλέον, στο Έργο της Δόμησης της Ειρήνης γίνεται ακόμα πιο δύσκολο και περίπλοκο, γιατί απαιτείται η εμπλοκή στη διαδικασία της συνεργατικής ανάπτυξη του Κοινού Οράματος όσων στη ‘δική’ μας πλευρά διαφωνούν. Είτε μας αρέσει είτε όχι, όλα αυτά δεν είναι αρκετά! Απαιτείται επιπλέον η ανάπτυξη του Νέου Οράματος σε συν-εργασία επίσης με τον ‘εχθρό’! Τέτοιο είναι το Έργο της Δόμησης της Ειρήνης, απλά γιατί δεν πρόκειται για την επιβολή του δυνατού πάνω στον αδύνατο, αλλά την επίτευξη μιας συμφωνίας όπου όλοι αισθάνονται ότι κερδίζουν.

Ο οραματισμός παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη καρδιά και τον νου των ανθρώπων. Όμως οράματα τα οποία διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε φυλές, έθνη, και θρησκευτικές ή άλλες ομάδες αποκλείοντας την ικανοποίηση των αναγκών των ‘άλλων’ δεν μπορούν να επιφέρουν την μόνιμη  και σταθερή Ειρήνη. Ένα Όραμα για να έχει τη δυνατότητα να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινά με:

  • Την καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση των αληθινών ιστορικών γεγονότων, πρόσφατων και παλιότερων, που οδήγησαν στη σημερινή πραγματικότητα. Παράλληλα, την δημόσια αναγνώριση ότι τα κακά που ιστορικά η μια πλευρά προκάλεσε στην άλλη δεν μπορούν να απόλυτα να αποκατασταθούν. Επιπλέον, θα πρέπει να κατανοηθεί ότι ο κάθε δράστης κακών μπορεί να στραφεί πίσω στο βάθος της ιστορίας και να αναφερθεί στα δικά του κακά που του προκάλεσε ο άλλος.
  • Το κακό παρελθόν δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Αντίθετα, αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και η κάθε πλευρά να απολογηθεί ζητώντας την συγχώρεση της άλλης. Παράλληλα, θα πρέπει να συγχωρέσουμε την ‘άλλη’ πλευρά για τα κακά που επέφερε στη ‘δική’ μας πλευρά.
Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για το Νέο Κυπριακό Όραμα όπου: « Η μια πλευρά επιθυμεί για την ‘άλλη’ όλα όσα επιθυμεί και για τον εαυτό της, και όπου οι δυο μαζί εργάζονται για να το κάνουν πραγματικότητα.

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που ενυπάρχουν στις Αποτελεσματικές Δράσεις της Ειρήνης. Αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη εμπλοκής της ευρύτερης κοινωνίας. Εδώ όμως βρίσκεται η αρχή του δρόμου! Όσο φιλόδοξο και αν φαίνεται, άλλο τόσο δηλώνουμε δεσμευμένοι να το επιδιώξουμε.

Το Κέντρο Ειρήνης
Διοίκηση και Προσωπικό
Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Στρατηγικής
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Προσωπικό
Πρακτική Μαθητείας
Εθελοντισμός
Διαφάνεια και Λογοδοσία
Οφέλη - Σύμβουλοι και Προσωπικό
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Λογιστικές Αρχές
Ετήσια Έκθεση
Αξιοποίηση Εθελοντών
Κατάσταση Χορηγών
Χορηγίες
Κύπριοι Χορηγοί
Χορηγοί Εξωτερικού
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων
Μέλη και Διακυβέρνηση
Μέλη
Διακυβέρνηση
Η Ιστορία του Κέντρου
Δείκτες Επιτυχίας
Σημαντικά Ιστορικά Ορόσημα
Νομικό Καθεστώς
Καταστατικό
Η Φιλοσοφία μας
Όραμα και Αποστολή
Παγκόσμια Φιλοσοφία Ειρήνης
Κύπρος - Ο Δρόμος της Ειρήνης
Προσωπικό Σύστημα Αξιών
Σχέσεις
Κώδικας Συμπεριφοράς
Μεθοδολογία
Βασικές Προυποθέσεις
Αναπροσαρμογή σε μια Κουλτούρα Ειρήνης
Ποιοι, Τι, και Πώς
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Κατά το Παρελθόν
Σήμερα
Προγράμματα Ειρήνης
Επίλυση Διενέξεων
Προγράμματα στις Κοινότητες
Έρευνα
Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Προγράμματα στα Σχολεία
Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους
Απομυθοποίηση της Ιστορίας
Βιβλιογραφία, Κινηματογράφος, Τέχνη
Προσωπικά Βιώματα
Αρθογραφία - Κείμενα και Βίντεο
Φωνές της Ειρήνης
Ο ΟΗΕ και το Κυπριακό
Συνδράμετε το Έργο μας
Be an Active Member
Be a Supportive Member
Become a Donor
How you can help us
Donors List