You are here Κέντρο Ειρήνης Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους
Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους

Η θεώρηση του Κόσμου από οποιοδήποτε άτομο είναι αποτέλεσμα της τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης του που παραλήφθηκε μέσα στη δική του οικογένεια, στο κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον, στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, στη θρησκευτική του ομάδα, και το υπόλοιπο κοινωνικό-πολιτικό του περιβάλλον. Εκείνα τα άτομα που έχουν την ικανότητα με την κριτική σκέψη να αναθεωρήσουν, να στοχαστούν, να αναθεωρήσουν και να υπερβούν αυτό που τους έχει δοθεί αποτελούν μια μικρή μειοψηφία.

Η στάση στο Θέμα της Ειρήνης επηρεάζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από ιστορικές αφηγήσεις και μύθους, σκόπιμα επιλεγμένους ή ακόμα και κατασκευασμένους από την εκάστοτε ηγεσία του παρελθόντος και του σήμερα, με στόχο την εθνική συνοχή του κράτους και συχνά επίσης για να δικαιολογήσουν επεκτατικούς σχεδιασμούς εις βάρος γειτονικών κρατών. Κανένα κράτος δεν είναι αθώο από τέτοιες διαστρεβλώσεις της αληθινής ιστορίας του, αυτής των γειτονικών του κρατών, και κρατών με τα οποία είχαν έλθει σε σύγκρουση ή πολεμική εμπλοκή.

Το Κυπριακό Κράτος, όπως και τα άλλα κράτη της περιοχής που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα από την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κάποια από την επακόλουθη αποικιοκρατία, βρίσκονται ακόμα στην προσπάθεια της σταθεροποίησης του προκύψαντος εθνο-κράτους τους. Η σύγκρουση στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε και συνεχίζεται για 50 χρόνια από την κολοβωμένη ανεξαρτησία της το 1960, αποτελεί ένα λυπηρό παράδειγμα της στρατηγικής εκμετάλλευσης της δικοινοτικής σύγκρουσης ενός ανώριμου και εθνικά φανατικού πληθυσμού από τα μεγάλα κράτη.

Σ’ αυτό το μέρος της Ιστοσελίδας, επιδιώκεται η αμφισβήτηση των παραδοσιακών στάσεων και συμπεριφορών με την παρουσίαση της ιστορίας και της σημερινής συζήτησης από εκείνους που κατάφεραν να αποστασιοποιηθούν από τις καταστροφικές ιδεοληψίες που μέχρι σήμερα διέπουν προσφιλείς προκαταλήψεις και στερεότυπα. Ελπίζεται πως οι επιλογές κειμένων που αναρτούνται θα βοηθήσουν τον επισκέπτη να αποδομήσουν προσφιλής προσεγγίσεις και νοοτροπίες και να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό σε μια Κουλτούρα Ειρήνης.

Οι αναρτήσεις είναι σε γραπτό λόγο, ακουστικό, και οπτικοακουστικό υλικό.

Απομυθοποίηση της ιστορίας
Ιστορίες της Σύγκρουσης
Φωνές της Ειρήνης
Άρθρα, Ακουστικές Αναρτήσεις, Οπτικοακουστικές Αναρτήσεις
Ο ΟΗΕ και η Κύπρος
Βιβλία, Κινηματογράφος, Τέχνη

Θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο να συμπληρώσουμε αυτό το μέρος της ιστοσελίδας.

Το Κέντρο Ειρήνης
Διοίκηση και Προσωπικό
Συμβούλιο Φιλοσοφίας και Στρατηγικής
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Προσωπικό
Πρακτική Μαθητείας
Εθελοντισμός
Διαφάνεια και Λογοδοσία
Οφέλη - Σύμβουλοι και Προσωπικό
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Λογιστικές Αρχές
Ετήσια Έκθεση
Αξιοποίηση Εθελοντών
Κατάσταση Χορηγών
Χορηγίες
Κύπριοι Χορηγοί
Χορηγοί Εξωτερικού
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων
Μέλη και Διακυβέρνηση
Μέλη
Διακυβέρνηση
Η Ιστορία του Κέντρου
Δείκτες Επιτυχίας
Σημαντικά Ιστορικά Ορόσημα
Νομικό Καθεστώς
Καταστατικό
Η Φιλοσοφία μας
Όραμα και Αποστολή
Παγκόσμια Φιλοσοφία Ειρήνης
Κύπρος - Ο Δρόμος της Ειρήνης
Προσωπικό Σύστημα Αξιών
Σχέσεις
Κώδικας Συμπεριφοράς
Μεθοδολογία
Βασικές Προυποθέσεις
Αναπροσαρμογή σε μια Κουλτούρα Ειρήνης
Ποιοι, Τι, και Πώς
Συνεργασίες και Συνεταιρισμοί
Κατά το Παρελθόν
Σήμερα
Προγράμματα Ειρήνης
Επίλυση Διενέξεων
Προγράμματα στις Κοινότητες
Έρευνα
Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Προγράμματα στα Σχολεία
Επιμόρφωση Ειρήνης για Όλους
Απομυθοποίηση της Ιστορίας
Βιβλιογραφία, Κινηματογράφος, Τέχνη
Προσωπικά Βιώματα
Αρθογραφία - Κείμενα και Βίντεο
Φωνές της Ειρήνης
Ο ΟΗΕ και το Κυπριακό
Συνδράμετε το Έργο μας
Be an Active Member
Be a Supportive Member
Become a Donor
How you can help us
Donors List